Навчальний план

title

Осінній семестр

  • I. ОСНОВИ SAS-ПРОГРАМУВАННЯ

Мета даного курсу – навчити студентів створювати SAS-програми у Microsoft Windows. Він передбачає огляд системи SAS у Microsoft Windows і фундаментальні знання наступних аспектів: введення у SAS, основи роботи з даними, включаючи внесення необроблених даних у SAS, використання форматів та інформантів, функції, умовну обробку даних, створення підмножин і наборів даних. Курс також передбачає огляд основних процедур звітності, включаючи в себе PROC Print, PROC Freq, PROC Means, PROC Tabulate и PROC Report, а також приймаючі системи, SQL, SAS/GRAPH, макроси, структури та інші процедури Base SAS. Даний курс пропонує повну базу найбільш актуальних SAS рішень.

  • II. ВСТУП У КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Даний курс є вступом до фундаментальних понять і підходів, які керують дизайном, аналізом та інтерпретацією клінічних досліджень. Він передбачає загальний огляд індустрії клінічних досліджень і розробки нових ліків. Студентів знайомлять з мовою, яку типово асоціюють з клінічними дослідженнями і фармацевтичною індустрією. Вони мають можливість вивчити, зрозуміти і застосовувати дану термінологію в контексті клінічних досліджень. Даний курс також включає в себе огляд процесу виробництва нових ліків, починаючи від розробки, через процес отримання дозволу і вихід на ринок. Мета курсу – надати студентам базу, необхідну для сприйняття додаткових курсів у сфері біостатистики, аналізу клінічних даних і біостатистичного програмування.

  • III. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Даний курс розроблено з метою підготовки студентів до ефективного спілкування англійською мовою в межах фармацевтичної індустрії. Даний курс надасть студентам лінгвістичні навички і спеціальну лексику, необхідні для успішного спілкування у заданому робочому оточенні. Коло тем і рольових ситуацій, а також широка практика надають студентам розуміння того, як ефективно спілкуватись в контексті фармацевтичної індустрії.

  • IV. ВСТУП У БАЗИ ДАНИХ

Даний курс передбачає основи систем баз даних, приділяючи особливу увагу таким базовим компонентам як відносна алгебра і моделювання даних, нормалізація схем, оптимізація і трансакція запитів. Викладається також алгебраїчна мова запитів, яка формує формальну основу мови структурних запитів як і його просунутий рівень. Курс розроблено для студентів, які не мають попереднього досвіду роботи з базами даних, хоча участь студентів, які слухали бакалаврський курс з баз даних, вітається.

  • V. СТАТИСТИКА I

Даний курс досліджує збір, аналіз та інтерпретацію даних. Він розвиває розуміння логіки різних методів збору даних, приділяючи особливу увагу методам, що використовуються для збору даних про населення. Студентів навчають дізнаватись і надавати приклади різних типів даних, які виникають у галузі охорони здоров’я і клінічних досліджень, інтерпретувати різницю у розподілі даних шляхом візуальних оглядів, обраховувати стандартні показники і можливості, що з них випливають, обраховувати та інтерпретувати довірчий інтервал для показників і пропорцій населення. Студентам надається теоретична база лінійних та генералізованих моделей. Даний курс охоплює наступні лінійні моделі: багатомірна стандартна теорія, обчислення найменшого квадрату числа, обмеження розподілу хі-квадрат і F-розподілу, суми квадратів (часткові, послідовні), очікувані суми квадратів, найменші значимі квадрати, ортогональність, аналіз варіантності. У другій половині семестру особлива увага приділяється таким аспектам, як генералізовані загальні моделі: біномінальна, пуассонівська, багатомірні помилки, вступ до категоріального аналізу даних, умовні подібності, квазі-подібності, перевірка моделей і дизайн підібраних пар.

Весняний семестр

  • I. КЛІНІЧНЕ SAS-ПРОГРАМУВАННЯ

Даний курс розроблено з практичною спрямованістю і особливу увагу приділено практичним аспектам виконання аналізу клінічних досліджень у фармацевтичній індустрії. Навички включають в себе створення баз даних, таблиць та списків; підготовку графічних моделей і виконання звичайного статистичного аналізу. Такі важливі теми, як CDISC, MedDRA, WHODrug, стандартні процедури регулювання та інші керівництва і стандарти індустрії будуть представлені у курсі. Під час практичних робіт студенти будуть імпортувати та експортувати непідготовлені файли даних, обробляти і трансформувати дані, комбінувати набори даних SAS, проводити аналіз, писати детальні та узагальнені звіти з використанням процедур SAS, визначати і виправляти дані, порядок і програмні помилки і використовувати зовнішні системи доставки. Студентам буде надано набори даних, пов’язаних із охороною здоров’я.

  • II. РОБОТА З КЛІНІЧНИМИ ДАНИМИ

Модуль інтерпретації даних розроблено з метою допомоги студентам, які не мають бази у медико-біологічних науках, підготуватись до оцінки інтерпретації даних у клінічних дослідженнях. У курсі буде викладено ряд ключових тем з медицини, кожна з яких побудована на зображенні чи дослідженні, таких як життєві показники, рентгенівські промені, томограф, мазок крові, які використовуються для перевірки, визначення та інтерпретації наданих даних. З допомогою пояснення правильних і неправильних відповідей студенти можуть зрозуміти свої помилки у безпечних ситуаціях. Курс націлено на навчання студентів інтерпретації клінічних даних і обробці результатів, отриманих в ході клінічного SAS-програмування.

  • III. АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ (продовження)

Даний курс розроблено з метою підготовки студентів до ефективного спілкування англійською мовою в межах фармацевтичної індустрії. Даний курс надасть студентам лінгвістичні навички і спеціальну лексику, необхідні для успішного спілкування у заданому робочому оточенні. Коло тем і рольових ситуацій, а також широка практика надають студентам розуміння того, як ефективно спілкуватись в контексті фармацевтичної індустрії.

  • IV. СТАТИСТИКА II

Даний курс важливий для моделювання і аналізу даних у багатьох сферах, включаючи медицину, статистичну науку, економіку та інші суспільні дисципліни. Статистика ІІ висвітлює класичні моделі вимірів, моделі випадкового ефекту, генералізовані оціночні рівняння, ієрархічні моделі та перехідні моделі для бінарних даних, пограничні vs змішані моделі, узгодження з моделями, перевірка моделей, кластери та імплікації для навчальних моделей. Модуль також включає в себе обговорення відсутніх технік обробки даних, байєсівський метод і метод подібності для загальних лінійних моделей і різноманітних алгоритмів, таких як максимальна подібність і узагальнений найменший квадрат. Курс також передбачає вступ у методи роботи з даними і з цензорними механізмами. Теми включають таблиці виживання, непараметричні підходи (наприклад, Каплан-Меір, логарифмічний ранговий критерій), напівпараметральні підходи (наприклад, модель Кокса), конкурентні ризики (введення у регресію Пуассона у зв’язку з моделлю Кокса) і варіанти, які залежать від часу. До того ж, методологія і аргументація байєсівських методів і їх застосування будуть коротко обговорюватись.

  • V. ПІДГОТОВКА ДО БАЗОВОЇ SAS-СЕРТИФІКАЦІЇ

Даний курс створено для підготовки студентів до складання іспиту SAS Base Programming for SAS 9 exam. Він передбачає повну інформацію про SAS-сертифікацію, переваги сертифікації, типові труднощі, з якими студенти стикаються під час екзамену, огляд технічних аспектів і практичного досвіду стендових тестів.

Огляд

Огляд

Біостатистика поєднує медичну сферу з математикою, статистикою і наукою для застосування принципів статистики до клінічних досліджень.

Формат

Формат

Усі заняття проводяться в межах університету, з гнучким графіком, впровадженим в університетський розклад.

Критерії відбору

Критерії відбору

Для того, щоб відповідати вимогам програми біостатистики, здобувачі повинні бути студентами денного відділення останнього року навчання іх магістерського курсу.

BIOSTAT CENTER - THE CENTER FOR BIOSTATISTICAL PROGRAMMING
© Intego Group, LLC. All rights reserved.